Joalis - detoxication medicine

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Wat is een EAV apparaat?

Het is een apparaat dat de elektrische geleiding (het omgekeerde van weerstand) meet op een specifiek punt van het menselijk lichaam. Het meet het "energetische systeem" van het lichaam, vanuit fysisch oogpunt en niet de biochemie of pathologie vanuit het oogpunt van de chemie.

De cliënt houdt een negatieve elektrode (ground) in de ene hand en de therapeut test met de positieve elektrode (probe) van het EAV apparaat op een gekozen lichaamsdeel, in veel gevallen de andere hand. De cliënt is een deel van het elektrische circuit, waarvan de geleiding wordt gemeten. Onze Aucomb en Slavia meetapparaten zijn aangesloten op een computer met daarop een door Joalis ontwikkelde software, die meteen de testresultaten weer kan geven.

Wat is de geschiedenis van de EAV tests?

Een Duitse wetenschapper en medische arts Reinholt Voll onderzocht de effecten van elektriciteit op het menselijk lichaam al in 1950 en vond een hoge mate van elektrische weerstand, behalve op specifieke anatomisch drukpunten. Hij stelde vast dat deze drukpunten overeenkwamen met de acupunctuurpunten die gebruikt worden door de traditionele Chinese geneeskunde. Hij noemde deze methode daarom de elektro-acupunctuur door Voll, of ook wel EAV.

Dr. Voll stelde verder vast dat de nominale meetwaarde voor een mens 50 was, wat wijst op een lichaam dat in balans is. Waarnemingen die aanzienlijk boven dat niveau liggen geven aan dat er een ontsteking is. Als lichaamsweefsel ontstoken is, neemt de concentratie van lichaamsvloeistoffen toe. Aangezien vocht een lagere weerstand heeft, neemt de gemeten geleidingswaarde toe. Omgekeerde waarnemingen die beduidend lager liggen dan de nominale waarde, wijzen op een hogere weerstand en dus een lagere energie op een specifiek lichaamspunt. Dit kan te wijten zijn aan vochtverlies of een verstijving van de organen.

De EAV methode werd later op basis van een intolerantietest doorontwikkeld. Het bleek dat, door verschillende ampullen op te nemen in het elektrische circuit, de waarnemingen veranderden. Deze ampullen werden in het EAV apparaat geplaatst en niet direct op de geteste patiënt. Wanneer de indicator op het apparaat de nominale meetwaarde benaderde werd de specifieke ampul beschreven als zijnde "biocompatibel". Biocompatibel betekende dat de speciaal geprepareerde ampul een gunstige respons had. Het testen van de vele duizenden ampullen was zeer tijdrovend.

De laatste doorontwikkeling was het koppelen van meetapparaat aan een computer, om zo het testproces te versnellen en te zorgen voor onmiddellijke resultaten. Joalis heeft hiervoor haar eigen software ontwikkeld. Als een gevolg daarvan, kan het testproces voor toxines en intolerantie in een enkel bezoek worden afgerond.

Duurt de test lang of is het pijnlijk?

De test duurt normaalgesproken ongeveer 45 minuten, maar zal de eerste keer wat extra tijd in beslag nemen. Tijdens het bezoek aan de therapeut stelt deze je toxiciteitniveau vast met behulp van het EAV apparaat en adviseert vervolgens de passende Joalis preparaten.

De test is niet pijnlijk. De cliënt houdt de aardingselektrode in de ene hand en de therapeut drukt de meetpen, met een minimale druk op de oppervlaktes van de huid, in de andere hand. Er wordt niet in de huid geprikt.

Het elektriciteitsniveau in het circuit is zo klein, dat de klant het niet kan voelen. Het is minder dan 1,5 volt en minder dan 10 micro amp. Hogere niveaus zouden de nauwkeurigheid van de metingen verstoren.

Hoe grootschalig is de EAV methode?

Men schat dat er in Europa 25.000 therapeuten gebruik maken van de EAV methode.

Er zijn momenteel in Europa meer dan 500 actieve therapeuten die de EAV methode toepassen in combinatie met Joalis preparaten. Deze zijn naast Nederland ook in het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Polen, Hongarije, Bulgarije, Tsjechië, Roemenië en Slowakije.

Hoeveel onderzoeken en behandelingen zijn er nodig?

Het aantal behandelingen is mede afhankelijk van de gezondheidstoestand van de cliënt. De meeste problemen kunnen met twee à drie behandelingen verholpen worden. In de praktijk zie je echter dat veel cliënten hun CIC adviseur regelmatig bezoeken. Het menselijk lichaam is namelijk voortdurend in contact met giftige stoffen afkomstig uit de leefomgeving en levensstijl en zo is ontgiften een continu proces.

Wie zijn de therapeuten?

Wij leiden onze therapeuten op voor de EAV testmethode en het gebruik van het daar bijbehorende apparaat. De EAV test is niet een mechanische activiteit en het vereist daarom veel vaardigheid om het exacte drukpunt voor het afnemen van een correcte metingen te vinden. Elk menselijk lichaam is anders en er is geen exacte kaart voor het lokaliseren van relevante lichaamspunten. Het vinden hiervan hangt af van training, oefening en ervaring. Het volgen van theorie en praktijk trainingen is een continu proces.

Onze gecertificeerde therapeuten zijn gespecialiseerd in de Controlled Inner Cleansing methode, ontwikkeld door Dr. Jonas, de oprichter van Joalis. Hij is actief betrokken bij de opleiding van de CIC adviseurs. Door heel Europa worden de CIC adviseurs aanvullende opleidingen aangeboden en worden ze op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen en preparaten.

Is het nodig om een therapeut te raadplegen? Kan ik de Joalis preparaten ook bestellen zonder een therapeut te raadplegen?

De werkelijke oorzaak van aandoeningen is niet altijd duidelijk. Een ervaren therapeut / CIC adviseur, heeft professionele kennis van de anatomie en fysiologie, in combinatie met de principes van de Controlled Inner Cleansing methode.
De therapeut selecteert op basis van een analyse van uw kwalen de meest geschikte preparaten. Door middel van het EAV apparaat wordt tijdens je bezoek de geschiktheid van de geselecteerde preparaten geverifieert. Een detoxificatie behandeling is “op maat gemaakt“ en daardoor effectiever.

Er zijn drie oorzaken van psychische en lichamelijke aandoeningen, waaronder onze eigen stofwisseling, emotionele gifstoffen en milieuvervuilingen. Preparaten tegen deze laatste categorie toxines kunnen eventueel ook los besteld worden, maar wij raden je echter wel aan om een therapeut te bezoeken voor je eigen individuele onevenwichtigheden.

Hoe lang duurt een behandeling?

Een behandeling duurt ongeveer 4-6 weken. Nadat deze is voltooid evalueert de therapeut het effect van de detoxificatie door een andere test uit te voeren en schrijft op basis daarvan nieuwe preparaten voor. Over het algemeen zijn enkele behandelingen nodig.
Een succesvolle detoxificatie gaat vaak gepaard met een aantal aanpassingen aan de individuele eet- en/of leefgewoontes.

Waar kan ik Joalis preparaten kopen?

Neem contact met ons op voor een verwijzing naar een door Joalis opgeleide CIC adviseur bij u in de buurt. We raden je aan om voor de eerste behandeling altijd een therapeut te raadplegen. Hij/zij kan je goed adviseren en verkoopt je de benodigde preparaten.

 

Rate this article

Nieuwe bezoeker

Meer informatie over de methode van beheerd en gecontroleerd ontgiften, vindt u onder "Methode" en "Veel gestelde vragen".

More ...

CITY DETOX

Een eenvoudig te volgen therapie, gericht op het herstellen van de lichaamsbalans.

More ...